Inlandets teknikpark

Syfte

Inlandets Teknikpark är ett samverkansprojekt mellan samhälle, näringsliv, skola och akademi. Projektet utgörs idag av 10 företag, kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele samt Malgomajskolan och Lärcentrum i Vilhelmina. Det är ett initiativ som avser att skapa en gemensam plattform för tillverkande de tillverkande industrierna i dessa kommuner. Syftet är att öka och behålla kompetensen i regionen, att matcha utbildningar med det behov som finns i näringslivet och i slutändan bidra till att företagen kan utvecklas och växa. Projektet arbetar aktivt med att utveckla ett nätverk långsiktiga samarbeten och idag utgörs nätverket av ProcessIT Innovations och Sliperiet i Umeå som i sin tur har kopplingar till Umeå universitet.

Pågående aktiviteter

Idag arbetar vi med ett produktutvecklingsprojekt på ett av företagen där nästa generation av en produktflora utvecklas. Det pågår kartläggning och förbättring av produktionsprocesser på två företag och syftet är att kunna öka sin produktionsvolym och automatisera vissa moment. Nyligen så har det investerats i 3D-skrivare som placerats i Strandenskolans lokaler samt ute hos företag och grundskola i alla tre kommunerna. Syftet är att väcka intresse för teknik i en tidig ålder.

Finansiering

Projektet bekostas av de deltagande företagen och kommunerna samt Region Västerbotten och Länsstyrelsen.

Mål

Målen har delats upp så att Länsstyrelsens del av finansieringen avser att investera i en industrirobot och 3D-skrivare. Den ska användas till utbildning av elever på teknikprogrammen och medarbetare hos de deltagande företagen. Den andra delen som Region Västerbotten bekostar avser att slutföra olika projekt ute hos företagen och införa fler projektuppgifter som passar gymnasieeleverna på Malgomajskolan. De ska även skapa en affärsplan som gör att Inlandets Teknikpark blir en långsiktig satsning.

Tid

Projektet Inlandets Teknikpark har bekostats sedan hösten 2014 men det har pågått aktiviteter sedan 2012. Projektet var klart årsskiftet 31 december 2016 och då övergick Inlandets Teknikpark från projektform till en varaktig satsning enligt den affärsplan som skapades.

Länk till Inlandets Teknikpark på Facebook

Uppdaterad den 29 april 2021

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Projektledare för Gröna Jobb
Thommy Persson
070-508 56 44
thommy.persson@dorotea.se

Projektledare för NiMR
Anders Karlsson
073-053 01 92
anders.karlsson@dorotea.se

Kommunikatör för näringslivsenheten
Hanna Gimbergsson
073-803 70 45
hanna.gimbergsson@dorotea.se

Projektledare för Lapplands Sydport
Ulrika Stenberg
Tel: 073-023 48 58
ulrika.stenberg@dorotea.se

Projektledare för Digitala Steget
Jennie Larsson
Tel: 070-301 36 53
jennie.larsson@hemavantarnaby.se