Lyssna Insia

Inköp, regler och policy

Inköps- och upphandlingspolicyn innehåller de övergripande målsättningar och huvudprinciper som, utöver vid varje tidpunkt gällande rättsregler om offentlig upphandling, ska gälla för all upphandling och inköp av varor, tjänster och entreprenader i Dorotea kommun och kommunkoncernen.

Syftet med policyn är att säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt, i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt att all anskaffning i kommunen ska grundas på en god och långsiktig hållbar totalekonomi.

Dorotea kommuns inköp- och upphandlingspolicy

 

Uppdaterad den 15 november 2016