Lyssna Insia

Konkurrensutsatt verksamhet

Inom barn och utbildning får enskilda efter ansökan godkännas av kommunen som huvudmän för förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem som inte drivs i anslutning till en skola. Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de bestämmelser som gäller och verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för motsvarande kommunal verksamhet. Ytterligare bestämmelser finns i skollagen.

Information om hur ansökan görs hittar du under Utbildning och barnomsorg och starta fristående verksamhet.

Länk till Starta fristående verksamhet.

Uppdaterad den 16 oktober 2017