Lyssna Insia

Pågående upphandlingar

Dorotea kommuns upphandlingar annonseras på e-avrop. Nedan ser du pågående upphandlingar.

Lämna alltid in anbuden i god tid! Du som anbudsgivare är ansvarig för att anbudet kommer till rätt adress senast sista anbudsdag. Poststämpel gäller inte som bevis. Vi kan aldrig hantera ett anbud som kommit in för sent, utan vi måste då förkasta anbudet.

Se Dorotea kommuns pågående upphandlingar på e-Avrops hemsida

Uppdaterad den 11 oktober 2017