Lyssna Insia

Ramavtal

Ramavtal är ett avtal som man också kan kalla för en generell överenskommelse som ligger till grund för framtida avtal (ett eller flera) och som anger "ramarna" och de villkor som ska ingå i dessa.

Ramavtalet reglerar vilka produkter och tjänster leverantören ska kunna leverera. Det talar också om vilka priser och villkor som ska gälla. Priser, produkter eller tjänster kan dock uppdateras enligt fastställda villkor.

Avropsavtal är ett ramavtal mot vilket man sedan avropar, det vill säga gör beställningar utan behov av ytterligare avtal.

Ett ramavtal föregås alltid av en upphandling där konkurrensutsättning sker och leverantörer har möjlighet att komma in med sitt anbud utefter färdigställda krav. Till grund för kraven ligger en marknads/behovsanalys, beställarens behov, statistik samt LOU (Lagen om offentlig upphandling 2007:1091)

Då kraven är satta i förväg utifrån dessa förutsättningar och gällande regler/lagar finns ingen möjlighet för upphandlaren att påverka resultatet och upphandlingen genomförs därför enligt principerna om likabehandling, transparens och affärsmässighet.

Avtalen ligger i vår digitala avtalsdatabas. Ramavtalen löper oftast på 2 år med rätt till förlängning i två år.

Länk till avtalsdatabas på www.e-avrop.com

Uppdaterad den 12 oktober 2017