Lyssna Insia

Regler för upphandling

För att ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen följer Dorotea kommun fastlagda bestämmelser vid upphandling och inköp. Det gäller både regler enligt lag och regler i kommunens styrdokument.

Offentlig upphandling regleras genom lagstiftning som bygger på EU-direktiv. Grundprinciperna i direktiven bygger på objektivitet och öppenhet. De upphandlande myndigheterna ska vara sakliga och välja leverantör utifrån det som köps. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla leverantörer, oavsett nationellt ursprung, ska få möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.

Kommunen vill genom att följa reglerna bidra till att;

  • främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
  • ta till vara möjligheterna att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar
  • undanröja ageranden som begränsar konkurrens och fördyrar kommunens inköp
  • underlätta för företag att göra affärer med kommunen i syfte att ge kommunen bra avtal
Uppdaterad den 15 november 2016