Lyssna Insia

Återvändardagarna 2020 ställs in

Tyvärr är Återvändardagarna 2020 med marknad och aktiviteter inställda på grund av covid-19-smittrisken.

I stället kommer planeringsgruppen satsa på att göra Återvändardagarna 2021 till en ordentlig folkfest! Håll koll på http://doroteaatervandardagar.com/ för nyheter om nästa års Återvändardagar.

Uppdaterad den 9 juni 2020