Lyssna

Ändrad placering av sopkärl

Samtliga sopkärl i Dorotea kommun kommer nu att tömmas med ett sidlastande fordon. Bytet av fordon innebär en effektivare hantering av sopkärlen, men framförallt, en ökad säkerhet för renhållningsarbetarna. Detta innebär att sopkärlets handtag ska vara vänt från vägen.

Du som abonnent behöver därför säkerställa att hämtningsfordonets lyftarm kan komma åt ditt kärl. Det gör du på följande sätt:

  • Sopkärlet ska normalt placeras på höger sida vägen i hämtningsfordonets färdriktning, längs hämtningsfordonets normala färdväg.
  • Sopkärlet ska vara placerat mellan 0,5 och 1,5 meter från vägkanten såvida inte särskilda skäl föreligger.
  • Sopkärlet ska vändas så att lockets öppning är riktat mot vägbanan, dvs hantaget riktat från vägen.
Uppdaterad den 12 januari 2018