Lyssna Insia

Anbud Svalan 3

Dorotea kommun försäljer genom anbud Svalan 3 (Idrottsvägen 2), verksamhetslokal med en byggnadsyta på ca 290 m² och tomtmark 709 m², till ett marknadsmässigt pris. Fri prövningsrätt.

Tomten har framdragen VA och bredband. Uppvärmning med elpanna. Lokalen har renoveringsbehov. Lokalens butiksdel av har förhöjda radonvärden i byggnadsmaterial, en sanering bör genomföras om annan användning än lagerlokal.

Visning kan ordnas den 13:e och 14:e April och bokas hos Tekniska enheten 0942 - 140 71. Boka endast vid seriöst intresse med hänsyn till rådande pandemi.

Spekulanter skickar in ett undertecknat skriftligt anbud preciserat i kronor. Villkorade bud accepteras ej. Anbud tas emot via brev. Märk kuvertet med ”ANBUD Svalan 3” och skicka till adressen:

Dorotea kommun
Storgatan 42
917 81 Dorotea

Anbudet ska vara oss tillhanda senast 2021-04-26.

Nästkommande vardag efter sista anbudsdag öppnas inkomna anbud och nedtecknas av två personer. Dorotea kommun kommer se till att försäljningen genomförs på affärsmässiga villkor. Det är därför möjligt att Dorotea kommun efter anbudstidens utgång tar kontakt med dem som gett de högsta anbuden för att ge dem möjlighet att delta i fortsatta förhandlingar.

Bild på hus som är till försäljning

Uppdaterad den 6 april 2021

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
 
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
Telefon: 0942 - 140 71
wike.schreuder@dorotea.se