Anpassning i rekommendationen om kontinuerligt munskydd i Region Västerbotten

För vårdpersonal lättas munskyddsrekommendationen i vissa situationer och under särskilda förutsättningar. För besökare på särskilt boende sker ingen förändring.

Vårdpersonal i Region Västerbotten rekommenderas sedan november 2020 att använda munskydd kontinuerligt för att minska risken för smitta från vårdpersonal som bär på covid-19 men ännu inte utvecklat symtom.

I Västerbotten görs en regional anpassning som kan tillämpas från 21 juni. Anpassningen innebär att i situationer där vård- och omsorgspersonal möts kan undantag från kontinuerlig användning göras om verksamhetschef bedömer att detta är möjligt i den egna verksamheten.

En vägledning i när anpassningen kan vara möjlig att tillämpa är att följande punkter är uppfyllda.

  • Tillräcklig andel av vård- och omsorgspersonal ska vara vaccinerade. En tumregel är minst 80% vaccinationstäckning bland personal. Detta gäller även under semestertid.
  • Beredskap ska finnas att utan dröjsmål i samråd med Vårdhygien återuppta användandet av kontinuerligt munskydd i händelse av ökad samhällssmitta eller lokalt utbrott.
  • Övriga smittförebyggande åtgärder: att inte gå till jobbet med symtom, att hålla avstånd, att begränsa storlek på grupper som möts i arbete och paus fortsätter följas. Personal ska också följa basala hygienrutiner och klädregler med noggrannhet.

Observera att munskydd även fortsatt alltid ska användas vid patientkontakt.

Vid vård av vårdtagare med misstänkt eller bekräftad covid-19 ska skyddsutrustning användas av all personal liksom tidigare.

För besökare gäller samma regler om munskydd som tidigare. Denna anpassning gäller alltså inte besökare.

Uppdaterad den 30 september 2021