Lyssna Insia

Information ifrån vård- och stödverksamheter

Avveckling av 10 platser inom särskilt boende

Kommunstyrelsens vård- och stödutskott har lämnat förslag till kommunstyrelsen att besluta om avveckling av 10 platser inom särskilt boende. Förslaget har presenterats i kommunstyrelsen 2019-06-04 och beslutet kommer att verkställas under 2020.

För att möta behoven hos våra medborgare kommer hemtjänsten att utvecklas under 2020 och framåt. Detta med anledning av den avveckling vi står inför. Det ska även beredas möjlighet till en alternativ boendeform i anslutning till särskilt boende på Bergvattengården. När beslut tagits om alternativ boendeform delges information på samma sätt som denna.

 

Vid funderingar får ni gärna ta kontakt med:

Ordförande Bengt Henriksson

Mobil:   070-359 74 39 

Socialchef Gaby Bisping

Telefon: 0942- 141 09                                                      

Uppdaterad den 3 juli 2019