Lyssna Insia

Behov av barnomsorg för dig med samhällsviktigt arbete

Du som är vårdnadshavare till barn som går på förskola eller fritidshem i Dorotea kommun behöver fråga din arbetsgivare om du jobbar med samhällsviktig verksamhet om du inte redan gjort det. Om du gör det har du vid eventuell stängning rätt till barnomsorg och ska anmäla ditt behov av plats till oss.

Ett beslut om att stänga förskola eller fritidshem kan komma med kort varsel. Därför vill vi veta om du som vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet och behöver fortsatt barnomsorg vid en eventuell stängning. Det gäller även den som inte har kommunal barnomsorg idag.

Vem har rätt att få barnomsorg?

Om förskolor och fritidshem stängs är beslutet en åtgärd för att minska och fördröja smittspridningen av covid-19. Det innebär att så få barn som möjligt ska vara i förskola eller fritidshem. Kommunen erbjuder då endast plats för barn upp till 13 år om

  • båda vårdnadshavarna har samhällsviktiga arbeten och ingen närstående kan ta hand om barnet eller barnen
  • en ensam vårdnadshavare har samhällsviktigt arbete och ingen närstående som kan ta hand om barnet eller barnen
  • det finns extra behov av särskilt stöd.

Tänk på att

  • om ni vårdnadshavare är separerade och du har ett samhällsviktigt arbete kan ditt eller dina barn gå i förskola eller fritidshem de dagar som barnet eller barnen bor hos dig
  • om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet eller barnen.

Klicka här för att läsa mer om vad samhällsviktig verksamhet är på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Barn med behov av extra stöd

Barn som är i behov av särskilt stöd och omsorg, psykiskt, fysiskt eller socialt, har fortsatt rätt till skola och barnomsorg även vid nedstängning. Det är rektor som bedömer vilka barn som har det behovet.

Vad behöver jag som vårdnadshavare göra?

Du behöver tänka igenom ditt behov av omsorg vid en eventuell stängning.

  • Kontakta din arbetsgivare och be om att få besked om huruvida du arbetar med samhällsviktig verksamhet.
  • Om din arbetsgivare bedömer att du arbetar med samhällsviktig verksamhet ska du anmäla behov av barnomsorg via blanketten ”Anmälan om behov av barnomsorg av barn/elev vid samhällsviktigt arbete” om du inte kan ordna barnomsorg på annat sätt.
  • Om din arbetsgivare bedömer att du inte arbetar med samhällsviktig verksamhet behöver du inte göra någonting. Fortsätt följa kommunens löpande information.

Fyll i och lämna in blanketten så fort som möjligt

  • Har du redan idag kommunal barnomsorg hämtar och lämnar du blanketten på den kommunala förskola eller fritidshem där du har ditt/dina barn.
  • Har du inte kommunal barnomsorg idag tar du kontakt med rektor för verksamheten.

Om du behöver styrka ditt behov

Om kommunen begär det ska du kunna styrka ditt behov av barnomsorg med ett intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Klicka här för att ladda ner en pdf-blankett: Intyg för anställd om behov av omsorg för barn/elev då vårdnadshavare arbetar med samhällsviktigt arbete.

Vad gör kommunen?

Vi sammanställer behovet av barnomsorg och anpassar verksamheten. De vårdnadshavare som anmält behov får information om vart de ska lämna sina barn om det blir aktuellt med en stängning. Kommunen kommer inte att föra några listor över vårdnadshavare och yrken.

 

Uppdaterad den 19 mars 2021

Grundskola

Skolchef
Sara Sjölund Bång
0942 - 141 01
sara.sjolund-bang@dorotea.se

Rektor 4-9 samt Risbäck fjällskola
Vakant

Rektor F
-3 samt fritidshem Elevhälsochef
Tomas Forslund
0942 - 140 96
tomas.forslund@dorotea.se

Rektor förskola
Nicklas Nilsson
nicklas.nilsson@dorotea.se
Telefon: 0942 - 141 03

Studie- och Yrkesvägledare
Karoline Långström
Telefon: 0942-141 28
karoline.langstrom@dorotea.se

Expedition Strandenskolan
Ida-Kristin Lindh
Telefon: 0942-141 00
ida-kristin.lindh@dorotea.se

Expedition Strandenskolan
Linda Tegnander
Telefon: 0942-141 01
Linda.tegnander@dorotea.se
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se