Lyssna

Beslut om tillfälligt förbud mot skoterkörning inom Gitsfjället

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § punkt 2 terrängkörningsförordningen (1978:594) att förbjuda körning på snötäckt mark i terräng med terrängfordon inom den del av Vilhelmina södra sameby som omfattar Gitsfjällets naturreservat, inom småviltjaktsområde VS 14-17 och VS 20, 21 och 22, Vilhelmina och Dorotea kommuner.

Förbudet gäller från och med torsdag 20 april 2017 och fram till dess att majförbudet inträder den 5 maj 2017. Följande ledsträckningar inom området är fortsatt öppna:

1. Mellan Saxnäs och Borgafjäll

2. Mellan Bångnäs och Stor-Gitssjön

3. Mellan Bijelite och norra sidan av Vijnievaarto

Läs hela beslutet här.

Medborgarhuset Dorotea

Uppdaterad den 18 april 2017