Bli god man eller förvaltare

Överförmyndarenheten i södra Lappland söker personer i Dorotea som vill bli god man eller förvaltare.

Med anledning av coronaviruset är behovet av gode män och förvaltare extra stort och viktigt just nu. Överförmyndarenheten söker därför personer i Dorotea som vill ta på sig uppdraget att hjälpa en annan människa som, av olika anledningar, inte kan ta tillvara på sina egna intressen. Du som vill bli god man eller förvaltare måste vara myndig, du kan ha vilket jobb som helst eller vara pensionär.

Genom att bli god man eller förvaltare blir du en nyckelperson för någon som verkligen behöver ditt stöd. Du blir spindeln i nätet i personens liv, stöttar med att göra upp en budget och håller kontakten med myndigheter, boende och andra instanser. Som god man eller förvaltare ska man inte tvätta, handla mat, skjutsa till läkare eller vara sällskap för personen. Uppdraget är att se till att ansöka om de insatser som behövs för att personen ska klara den dagliga livsföringen.

Vill du ha mer information om vad uppdraget innebär eller lämna en intresseanmälan om att bli god man eller förvaltare, besök vår hemsida: www.lycksele.se/ofn

Uppdaterad den 25 mars 2021