Lyssna Insia

Corona-åtgärder i Dorotea kommun

Vi har anpassat verksamheterna efter de rådande restriktionerna.

Dorotea kommun arbetar för att minimera smittspridningen i våra verksamheter och vi har sedan tidigare fattat flera beslut om åtgärder i verksamheterna. I ljuset av våra skärpta allmänna råd i Västerbotten har vi beslutat om ännu mer omfattande restriktioner. Här listar vi de åtgärder som gäller i nuläget. Vi bevakar situationen och är redo att skärpa restriktionerna vid behov.

Restriktioner vi tillämpar i alla våra verksamheter

 • Vi undviker tjänsteresor
 • Vi ersätter fysiska möten med digitala möten i största möjliga mån
 • Vi undviker att ta emot besök
 • Vi håller avstånd till varandra på arbetsplatserna
 • Vi arbetar på distans om verksamheten och arbetsuppgifterna tillåter det.

Vården och omsorgen

Vi har skaffat tillräckligt med skyddsutrustning för att klara ett eventuellt större utbrott. Vi har också undersökt vilka anställda i kommunens verksamheter som har vårdkompetens och skulle kunna byta arbetsuppgifter i händelse av personalbrist.

Bergvattengården

Bergvattengården stänger tills vidare för besök från och med 2020-11-14. Från och med 2020-11-10 använder både personal och besökare munskydd i förebyggande syfte för att skydda de boende.

Agerande i händelse av smittspridning inom äldreomsorgen

Detaljerade handlingsplaner är upprättade för Bergvattengården, omsorgen, hemsjukvården och hemtjänsten. Brukare som konstaterats smittade av covid-19 och behöver vård kommer i första hand vårdas på sjukhus. 

Skolan

Beredskap finns för att införa distansundervisning.

MB, biblioteket och ungdomsgården

Biblioteket samt Medborgarhuset håller öppet men med anpassningar för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Ungdomsgården hålls stängd tills vidare.

Vid ett stort utbrott kommer vi prioritera nedanstående verksamheter:

 • Vård och omsorg
 • För- och grundskola, barnomsorg
 • Renhållning
 • Vatten och avlopp
 • Kommunikation internt och externt
 • Räddningstjänst
 • Bibliotek.

Vi måste hjälpas åt

Som vi alla vet har vi ett allvarligt läge nu. Det gäller att vi följer råden och stoppar smittspridningen innan vi helt tappar kontrollen över den. Nu håller vi avstånd, tvättar händerna och stannar hemma så mycket vi kan!

Här hittar du de skärpta allmänna råden för Västerbotten

Uppdaterad den 12 november 2020