Covid-19: skärpta allmänna råd i Västerbotten

Råden gäller till att börja med fram till den 8 december. Det är mycket viktigt att vi alla följer dem!

Skärpta råd för dig i Västerbotten: 

Spridningen av covid-19 ökar i länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs att vi tillsammans förändrar vårt beteende. Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelse i Västerbottens län, fattat beslut om skärpta allmänna råd i Västerbotten. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Beslutet gäller från 10 november till och med den 8 december 2020, men kan förlängas.

Det här gäller för dig som bor eller vistas i Västerbotten:

 • Undvik att umgås med andra.
  Om möjligt, träffa inte andra personer än de du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda vänner. Det innebär att du inte ska ordna eller gå på fester eller liknande sociala aktiviteter. Begränsa även dina fysiska kontakter på jobbet. Med "fysisk kontakt" menas att du är närmare en annan person än armslängds avstånd. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden. 
 • Res inte.
  Undvik resor inom och utanför Västerbotten. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt. 
 • Besök inte allmänna platser.
  Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas, så som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Du kan göra nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek, men tänk på att hålla avstånd.
 • Gå inte på evenemang och aktiviteter.
  Delta inte i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det är särskilt viktigt att du uncviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum. Detta råd gäller inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare. 

Det här gäller för verksamheter och arbetsplatser i Västerbotten:

 • Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden. Exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt. 
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. 

Begränsning av antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:

Det är förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Uppdaterad den 10 november 2020