Lyssna

Det är förbjudet och livsfarligt att beträda järnvägsspår

Inlandsbanan har meddelat att det förekommer obehörigt "spårspring" i Doroteas närområde och vill att allmänheten ska upplysas om att det är förbjudet och framförallt förenat med livsfara.

"För er information vill jag bara påvisa att det är förbjudet att vistas enligt lag i eller för nära spårområde då det kan vara förenligt med livsfara. Lokdragna tåg har lång stoppsträcka och stannar alltså inte på några meter som en bil kan göra. Kör vi 40km/h så är stoppsträckan i bästa fall 300 meter för lok med vagnar. Så det är inte för att vi vill vara besvärliga på något sätt utan att vi vill påtala problemet och värna om våra ungdomar.

Vi kommer att köra igång turisttrafik från och med den 11/6. Då kommer också Inlandsbanan att trafikeras mera frekvent med tåg hela sträckan Mora-Gällivare och omvänt. Risk för sammanstötning om man vistas i spår är så mycket större i och med det, så undvik spårmiljö om ni inte har utbildning."

Jens Forsberg
Säkerhetshandläggare
Inlandsbanan 

Oönskat spårbeträdande – överträdelse

Obehörigt spårbeträdande:

Allt spårbeträdande som inte är behörigt.
När det är ett förmodat obehörigt spårbeträdande och personen/personerna befinner sig i säkerhetszonen, ska det bedömas som ett livshotande läge och området spärras av.
Område på eller invid Trafikverkets/Inlandsbanans järnvägsnät, som minst utgörs av säkerhetszonen samt ett område som i sidled sträcker sig minst 4 m från närmaste räls.
Vid omhändertagande av obehörig i spårområde ska utkallad personal säkerställa att trafikstopp för det aktuella området är verkställt innan omhändertagande kan genomföras.
När trafikstopp verifierats från tågklareraren ska person som obehörigt vistas i spårområdet avvisas av oss anlitad personal eller polis/räddningstjänst/ambulans. Personen som avvisas ska upplysas om att det enligt lag inte är tillåtet att vistas i spårområdet utan tillstånd samt att det kan vara fara för liv och hälsa.
Vid misstanke om brott eller vid vägran att hörsamma anmaningen att avlägsna sig från spårområdet ska personen omhändertas av utpekad och utbildad personal (befattningshavare i säkerhets- och ordningstjänst/ordningsvakt) eller av polis. Om omhändertagandet sker av oss anlitad personal ska den omhändertagna snarast överlämnas till polis. Överträdelse kan medföra böter med för närvarande 3000:- enligt järnvägslagen 2004:519, uppgifter från 2016, kan vara mer idag.

SLUTA GENAST GENA

 

Uppdaterad den 16 augusti 2018