Lyssna Insia

Distansundervisning för årskurs 7-9

Eftersom smittspridningen har ökat i Dorotea så har politiken beslutat att införa distansundervisning för årskurs 7-9. Övrig verksamhet fungerar som vanligt med skolstart den 11/1.

Distansundervisningen är planerad att pågå januari ut om inga andra beslut fattas. Musikskolan kommer att vara fortsatt stängd under denna period. All idrottsundervisning kommer att ske utomhus under samma period så länge temperaturen tillåter.

Särskild information angående distansundervisningen kommer att skickas till respektive klass. De elever som är i behov av extra stöd kommer att erbjudas möjlighet att genomföra delar av skoldagen på plats.

OBS! Det är av stor vikt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den som visar minsta förkylningssymtom skall vara hemma. Har någon inom familjen testat positivt för Covid-19 är det även viktigt att alla i familjen stannar hemma. Mer information om aktuella rekommendationer finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Länk till Folkhälsomyndigheten

Vi kommer löpande att lägga ut information kring detta via Infomentor.

Uppdaterad den 12 januari 2021

Utbildning & Barnomsorg

Skolchef
Marie Blomberg
Telefon: 0942 - 141 02
marie.blomberg@dorotea.se

Rektor 4-9 samt Risbäcks fjällskola
Linda Saarinen
Telefon: 0942 - 141 01
linda.saarinen@dorotea.se

Rektor F-3 samt fritidshem
Elevhälsochef
Tomas Forslund
0942 - 140 96
tomas.forslund@dorotea.se

Rektor förskola
Nicklas Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
nicklas.nilsson@dorotea.se

Studie- och Yrkesvägledare
Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Telefon: 0942 - 141 00
_____________________________

Lärcentrum

Enhetsansvarig/Rektor
Margareta Skoog
Telefon: 0942 - 141 91
margareta.skoog@dorotea.se

Utbildningssamordnare
Nora Henriksson
Telefon: 0942 - 141 95
Fax: 0942 - 473 36
nora.henriksson@dorotea.se
______________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se