Lyssna Insia

Distansundervisning för årskurs 7–9

Från och med måndag 4 maj kommer årskurs 7–9 att ha distansundervisning. Syftet med detta är att frigöra personal till de yngre årskurserna så att de kan fortsätta ha undervisning på skolan.

Distansundervisningen kommer att fortsätta tills vidare. De elever som inte har tillgång till internet eller har tekniska problem kommer vi att söka andra lösningar för. Eleverna kommer att fortsätta ha tillgång till skollunch.

 

Uppdaterad den 29 april 2020

Utbildning & Barnomsorg

Skolchef
Marie Blomberg
Telefon: 0942 - 141 02
marie.blomberg@dorotea.se

Rektor 4-9 samt Risbäcks fjällskola
Tona Wörlén
Telefon: 0942 - 141 01
tona.worlen@dorotea.se

Rektor F-3 samt fritidshem
Elevhälsochef
Tomas Forslund
0942 - 140 96
tomas.forslund@dorotea.se

Rektor förskola
Nicklas Nilsson
Telefon: 0942 - 141 03
nicklas.nilsson@dorotea.se

Studie- och Yrkesvägledare
Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se

Expedition  Strandenskolan
Telefon: 0942 - 141 00
_____________________________

Lärcentrum

Enhetsansvarig/Rektor
Margareta Skoog
Telefon: 0942 - 141 91
margareta.skoog@dorotea.se

Utbildningssamordnare
Nora Henriksson
Telefon: 0942 - 141 95
Fax: 0942 - 473 36
nora.henriksson@dorotea.se
______________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se