Lyssna Insia

Dorotea kommun arbetar med en ny översiktsplan

Vi vill gärna veta vad du förknippar med Dorotea kommun!

I översiktsplanen beskrivs kommunens planerade långsiktiga utveckling och användning av mark och naturresurser. 

Enkäten är öppen för dig som bor eller tillbringar tid i kommunen. Senast 31 augusti behöver vi dina svar. 

Stort tack för att du tar dig tid och besvarar enkäten!

Länk till enkäten

Uppdaterad den 15 juli 2021

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
E-post: info@dorotea.se