Lyssna Insia

Dorotea kommun deltar i ungdomsprojekt

Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks Stiftelse har startat ett projekt, Youth Up North, för att stärka unga i norrländsk glesbygd. Tre kommuner har utvalts att delta i projektet och Dorotea är en av dem.

Projektet syftar till att stärka ungas delaktighet och inflytande i samhället, för att skapa en levande landsbygd där unga vill stanna kvar. Vi på Dorotea kommun är hedrade och glada över att ha blivit valda till projektet och vi tror att det kommer ge stor positiv effekt!

Läs hela pressmeddelandet på Familjen Kamprads stiftelses webbplats

Uppdaterad den 26 juni 2020