Nicke Grahn står och håller i demokratideklarationen och ler glatt.

Dorotea kommun har undertecknat deklaration för demokrati

Dorotea kommun, Länsstyrelsen Västerbotten samt representanter för flera andra av länets kommuner har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Undertecknandet är ett sätt att uppmärksamma och kraftsamla demokratiarbetet i Västerbotten.

Undertecknandet skedde vid en digital ceremoni i dag den 3 juni. Vid ceremonin medverkade landshövding Helen Hellmark Knutson, Peter Öhrn, ordförande i Kommittén Demokratin 100 år samt demokratiambassadör, Nicke Grahn, kommunstyrelsens ordförande i Dorotea samt representanter för flera kommuner i Västerbotten.  

- Vi har tillsammans med kommuner och organisationer undertecknat Deklarationen för en stark demokrati för att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin, säger Helen Hellmark Knutsson, landshövding Västerbottens län.

I och med att Dorotea kommun undertecknar deklarationen ansluter vi till ett pågående arbete för en ökad delaktighet och kännedom om det demokratiska systemet.

I år är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Deklaration för en stark demokrati är framtagen av Kommittén Demokratin 100 år, som har i uppdrag av regeringen att arbeta för en stark demokrati.

- Framtiden bygger på att vi får med ungdomarna. Det är de som kommer att bära demokratin i framtiden, säger Nicke Grahn, kommunstyrelsens i Dorotea ordförande.

- Demokratin byggs underifrån och handlar om hur vi förhåller oss till andra människor.
Kännetecknande för en demokrati är att medborgarna inte bara känner till och kräver sina egna rättigheter, utan också att ha förståelse för andra människors åsikter, perspektiv och erfarenheter. I ett demokratiskt samhälle omfamnar vi olikheter. Demokrati utövas varje dag i klassrummen, elevråden, idrottsföreningen, på arbetsplatsen, eller i sociala föreningar och politiska samtal, säger Helen Hellmark Knutsson.

2021 – demokratins år

Demokratin uppmärksammas detta år särskilt med hjälp av den av regeringen utsedda Kommittén Demokratin 100 år som fått i uppdrag att under åren 2018 – 2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Insatserna samlas under rubriken Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Aktiviteter i Dorotea och Robertsfors

Som ett led i arbetet kommer kommitteens demokratistuga att besöka Dorotea den 16 - 18 augusti och Robertsfors senare i augusti. Arbetet med att planera för aktiviteterna i demokratistugan pågår för fullt. Programmet i Dorotea kommer inom kort att offentliggöras via Dorotea kommuns och Länsstyrelsen Västerbottens hemsida. Bland aktiviteterna återfinns seminarier, workshops och liknande aktiviteter om demokratin som utformas och planeras lokalt. 

Uppdaterad den 3 juni 2021