Dorotea kommun och Doroteahus kommer delta i regeringens hyressänkningsstöd

Regeringen har föreslagit en ny period av hyressänkningsstöd för företagare i särskilda branscher som är påverkade av pandemin. Stödet innebär att företagare som hyr sin lokal får sin hyra sänkt och att hyresvärden och staten delar på kostnaden för den sänkta hyran. Stödet kommer att gälla för perioden januari – mars, men går ännu inte att söka eftersom regeringen fortfarande behöver fatta nödvändiga beslut. Dorotea kommun och Doroteahus kommer att erbjuda hyressänkningsstödet till de av våra hyresgäster som innefattas av stödet. Så snart stödet går att söka kommer vi att informera om det.

Du kan läsa mer på regeringens webbplats

Uppdaterad den 3 mars 2021