Dorotea kommun söker dig som vill bli kontaktperson eller kontaktfamilj/stödfamilj

Det finns många barn och ungdomar som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar - exempelvis som kontaktperson, kontaktfamilj eller stödfamilj. Här kan du läsa om de olika uppdrag du kan ta hos kommunen.

Kontaktperson till en person med en psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning

Som kontaktperson till en person med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar är du en kompis i vardagen. Tillsammans kan ni gå ut och fika, biobesök, ta en promenad eller bara umgås.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn eller ett syskonpar i ditt hem ett antal dygn per månad, kanske även något lov. Gemensamt för alla barnen är att de behöver ett utvidgat nätverk för att de ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt. Det är ett mycket uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar och kontaktfamiljen blir ofta viktiga personer i barnets liv.

Stödfamilj till en person med psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning

Som stödfamilj till en person med en funktionsnedsättning tar ni emot personen i ert hem. Stödfamiljen fungerar som ett komplement och ersätter inte barnets eller ungdomens familj. Ni delar med er av era vardagliga rutiner och fritidsaktiviteter.

Så blir du kontaktperson eller kontaktfamilj/stödfamilj

Om du och din familj vill bli kontaktperson eller kontaktfamilj/stödfamilj fyller du i en intresseanmälan länken längst ner. För att skapa de bästa förutsättningarna för barn och ungdomar gör vi en utredning. En utredning kan bland annat innehålla hembesök, intervjuer och kontroll i olika register.

Länk till intresseanmälan för att bli kontaktperson eller kontakfamilj/stödfamilj

Uppdaterad den 3 oktober 2022

Vård- och Stödverksamheter

Socialchef
Gaby Bisping
Telefon: 0942-141 09
E-post: gaby.bisping@dorotea.se
_____________________________

Reception socialtjänsten
Martina Danielsson
Telefon: 0942 - 141 34

Sara Pettersson
Telefon: 0942 - 140 66

E-post: social.omsorg@dorotea.se

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Telefontider

Socialsekreterare: 09:00-10:00
E-post: social.omsorg@dorotea.se
Fax: 0942 - 141 26 

Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 32
Fax: 0942 - 141 26

Försörjningsstöd/Budget - och skuldrådgivning
Telefon: 0942 - 141 39
Fax: 0942 - 141 26
Telefontid: 09.00-10.00
____________________________

Anhörigstöd
Anhörigkonsulent

Telefon: 0942 - 141 52
E-post: anhorigstod@dorotea.se

____________________________

Hemtjänst
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 51

Samordnare
Telefon: 0942-141 94 
__________________________

Handikappomsorg
Verksamhetschef
Telefon: 0942 - 141 29
_____________________________

Äldreomsorg
Särskilt boende- Geriatrisk enhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942-140 99

Särskilt boende- Demensenhet
Verksamhetschef 

Telefon: 0942- 141 43

Medicinsk enhet
Verksamhetschef 
Telefon: 0942-141 40

Biståndshandläggare
Telefon: 0942 - 141 42
Telefontid: Måndag - fredag 08.00-09.00

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0942 - 140 88

Sjuksköterska Särskilt boende
Telefon: 0942 - 141 47

Sjuksköterska Hemsjukvård
Telefon: 0942 - 140 03
Telefon: 0942 - 140 54
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

E-post: info@dorotea.se

Kommunstyrelsens ordförande
Nicke Grahn
Telefon: 0942 141 63

E-post: nicke.grahn@dorotea.se

Vård- och stödutskottets ordförande
Bengt Henriksson

E-post: bengt.henriksson@dorotea.se

Vård- och stödutskottets vice ordförande
Maria Modin

E-post: maria.modin@dorotea.se