Lyssna

Dorotea Lärcentrum erbjuder kursen:

Yrkesförarkompetens - Fortbildning
YKB Delkurs 3 - Lagar och regler
Fredag 9 november - Dorotea Lärcentrum

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar.

För ytterligare information och anmälan:
Kontakta Dorotea Lärcentrum 0942-141 91 eller 070-395 39 90
E-post: margareta.skoog@dorotea.se
Besöksadress: Parkvägen 1

Logotyp. Dorotea Lärcentrum
www.dorotea.se/larcentrum

Uppdaterad den 27 augusti 2018