Porträttbild på Matilda Söderberg, ungdomskonsulent.

Dorotea stärker ungas inflytande

Dorotea kommun deltar i treårig satsning med projektet Youth Up North där ett av målen är att stärka inflytande och delaktighet för unga. Ett Hackathon visade sig ha positiva effekter och bidrog med kloka tankar.

”Allt arbete vi gör nu tillsammans med ungdomarna kommer att ge mångdubbelt tillbaka. De ungdomar som får vara med och bestämma nu, kommer att kunna ta ansvar för samhället när de blir vuxna och kommer i sin tur att ta vara på framtidens ungdomars drivkraft och engagemang."
Nicke Grahn, Kommunalråd

Youth Up North är en mångårig satsning för att stärka ungas delaktighet och inflytande för en levande landsbygd i Norrland. En landsbygd där unga vill bo och ha en aktiv roll i att utveckla kommunen och bidra i samhällshällsutvecklingen. Förutom Dorotea kommun arbetar också Arjeplogs kommun och Bodens kommun med projektet där nya metoder kommer att utvecklas, testas och implementeras för att öka ungas inflytande i sitt lokalsamhälle. Projektets syfte är att skapa mer inflytande, större delaktighet, fokus på unga och att de investerar i sin framtid. Bakom initiativet står Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks stiftelse.

Dorotea har bland annat genomfört ett Hackathon där beslutsfattare/politiker tillsammans med årskurs 7 hittade lösningar på problemområden. Problem och idéer som togs fram i tidigare idéverkstäder av unga själva där ungdomarna får kartlägga vilka problem och lösningar de ser i kommunen. Idéer som dök upp på Hackathon var: cykel- och skatepark, Inflytandedagar (Pratdag med vuxna), mötesplatser och EPA-träff.

Det har därefter jobbats med att förverkliga dessa idéer tillsammans med unga. I våras påbörjades en tillfällig cykel- och skatepark där det planeras att ansökas om en ordentlig hos Allmänna Arvsfonden, i november planeras en prat-dag med vuxna där de som kom fram till idéen får planera och forma sin dag efter sina önskemål.  I väntan på lokaler till ungdomsgården erbjuds ungdomsgårdskvällar med utomhusaktiviteter. I augusti anordnades en EPA-utställning i samband med demokratistugan som besökte Dorotea mellan 16 – 18 augusti.

I övrigt har en ny metod för sommarjobben i Dorotea testats genom att anordna aktiviteter under sommarlovet för barn och unga i kommunen där ungdomarna själv blir ledare i aktiviteterna. Walk and talk med högstadieelever och beslutsfattare/politiker där syftet var att skapa delaktighet, ta del av ungas åsikter samt att ta bort en del av fördomarna som finns.

”Som ungdomskonsulent för Youth Up North och Dorotea kommun ser jag nästan enbart positiva följder av det vi gör. Om jag får ge ett enda tips till andra kommuner skulle det vara att anordna ett Hackathon där unga får lyfta vad de saknar och ser för problemområden i sin hemkommun samtidigt som beslutsfattare får en bättre förståelse för de unga i kommunen. Unga behöver få vara med och påverka i beslut som rör dem men också bli lyssnade på, det tar Youth Up North hänsyn till!"

Matilda Söderberg, Ungdomskonsulent

Tjänsten som ungdomskonsulent går under Kultur och fritid och har sitt kontor på Medborgarhuset i Dorotea. Kontakta gärna Matilda om du har önskemål, tips och idéer!

KONTAKT
Ungdomskonsulent

Matilda Söderberg
matilda.soderberg@dorotea.se
0738418996

Uppdaterad den 30 september 2021