Lyssna Insia

Doroteamässan 2020 flyttas fram

På grund av rådande omständigheter väljer vi att flytta datum för Doroteamässan till 1 – 3 oktober istället för 7 – 9 maj. Vi jobbar på med att skapa en ännu starkare Doroteamässa och hoppas att coronaviruset är snabbt övergående.

1 – 3 oktober kommer alltså både Industrikonferensen och Doroteamässan att gå av stapeln. Missa inte att boka in dessa datum i kalendern!

Uppstarten av Doroteamässan 2019 blev en succé trots kort framförhållning. I år kommer därför mässan att utökas ytterligare och i samband med den genomförs även en industrikonferens i samarbete med Inlandets teknikpark. Industrikonferensen blir 1 – 2 oktober och Doroteamässan 2 – 3 oktober. Mässans fokus kommer inte bara ligga på produktvisning, utan även på rekrytering, kompetensförsörjning, utbildning och nätverkande. Alla branscher är välkomna att ställa ut.

Anmäl dig redan nu

Du som önskar stå på mässan kan redan nu anmäla dig till gabriel.holmlund@dorotea.se för att reservera din plats. Preliminärt kommer mässan att hållas i sporthallen på MB, som 2019. Ett program för dagarna kommer släppas i augusti.

Uppdaterad den 23 mars 2020

Näringslivsenheten

Näringslivsutvecklare
Gabriel Holmlund
Tel: 0942-140 80
gabriel.holmlund@dorotea.se

Projektledare för NiMR
Anders Karlsson
Tel: 073 - 053 01 92
anders.karlsson@dorotea.se

Näringslivskommunikatör
Projektledare för Digitala Steget
Hanna Gimbergsson
Tel: 073 - 803 70 45
hanna.gimbergsson@dorotea.se

Projektledare för Lapplands Sydport
Ulrika Stenberg
Tel: 073 - 023 48 58
ulrika.stenberg@dorotea.se