Lyssna Insia

Du kan ta prov för covid-19

Region Västerbotten erbjuder provtagning för dig som har symtom som kan bero på covid-19.

Har du symtom på luftvägsinfektion? Du kan ta prov på dig själv för att få veta om du har covid-19 eller inte. Både du som har bank-id och du som inte har bank-id kan nu ta prov för pågående infektion. Det gäller även för barn 6 år och uppåt. 

Läs mer på 1177:s webbplats.

Uppdaterad den 11 mars 2021