Lyssna

Eldningsförbud råder i hela Dorotea kommun från 2018-07-11

Med stöd av förordning om skydd mot olyckor, FSO kap 2, § 7 meddelas följande:

Från och med onsdag 2018-07-11 kl. 13.00 råder eldningsförbud i Vilhelmina, Dorotea och Åsele kommun.

Beslutet innebär att det råder förbud mot all form eldning med öppen låga utomhus med undantag för grillning på i förväg iordningställda grillplatser och grillar som står på ben eller inte är i direkt kontakt med marken.

Engångsgrillar får inte användas annat än om dessa är placerade i ovan uppräknad anordning som inte har direkt markkontakt.

Det är tillåtet att grilla på den egna tomten i en kol, gasol eller el grill.

Det är också tillåtet att använda iordningsställda grillplatser där eldning inte sker med direkt markkontakt.

Viktigt att ha släckutrustning på plats innan grillning påbörjas för att snabbt kunna släcka en eventuell uppkommen brand.

Den som avser att utföra hygges- eller naturvårdbränningar ska i god tid ansöka om dispens från eldningsförbudet.
Godkända anmälda hygges/naturvårdsbränningar är undantagna detta eldningsförbud.

Eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.

Räddningscheferna i Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner.

Mer information

Information kan erhållas av Räddningschef i beredskap på 0940-146 05.

Uppdaterad den 11 juli 2018

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se