Lyssna Insia

En smittad inom vård- och stödverksamheterna

Under fredag eftermiddag bekräftades en brukare inom vård- och stödverksamheterna smittad av covid-19.

Vi har ett bekräftat fall av covid-19 bland vård- och stödverksamheterna. Personen ifråga blev smittad i samband med en sjukhusvistelse. Personalen följer de rutiner och rekommendationer som gäller för att undvika smittspridning.

Uppdaterad den 11 januari 2021