Energibesparingsåtgärder

Dorotea kommun arbetar aktivt med energisparåtgärder

Under första halvåret 2023 kommer kommunens bastur att vara avstängda. Vi fortsätter också att byta ut ljusarmaturer, fönster i kommunala lokaler m.m. löpande.

Värmesystemen på Risbäck fjällskola och Dorotea kommuns reningsverk skall bytas ut till energisnålare alternativ. 

I föreningslokaler och byalokaler som är i kommunens ägo, kommer man att se över möjligheten att sänka inomhustemperaturen.

Dra ner på temperaturen i outhyrda kommunala lokaler.

Kommunen undersöker också möjligheten att stänga av viss belysning under delar av dygnet.

Fokus är att identifiera åtgärder som ger mesta eller snabbaste effekten. Inventeringen ska ligga till grund för beslut om ytterligare energibesparingsåtgärder.

Uppdaterad den 22 december 2022

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
E-post: info@dorotea.se