Flyktingmottagande i Dorotea

Dorotea kommun har börjat förbereda för mottagande av ukrainska flyktingar.

I spåren av Rysslands invasion av Ukraina flyr nu miljontals människor kriget och det som pågår nu ser enligt FN ut att bli en flyktingkatastrof som Europa inte upplevt sedan andra världskriget.

Migrationsminister Anders Ygeman meddelade på fredagen att Sverige ska ta ett gemensamt ansvar i flyktingmottagandet och länsstyrelserna runt om i landet har givit kommunerna i uppdrag att inventera vilka boendemöjligheter som finns tillgängliga i respektive kommun.

Dorotea kommun har påbörjat arbetet med förberedelserna inför ett mottagande av ukrainska flyktingar och just nu pågår inventeringen av boendelokaler. Parallellt med detta ser kommunen över vilka andra stöd som kan erbjudas i samband med ett flyktingmottagande.

Uppdaterad den 16 mars 2022