Förändringar i sopbilens måndagsturer

Från fredagen den 3 september och framåt gäller nedan:

Tills vidare kommer fjällturen att delas upp.

Berörda av denna förändring blir byarna Harrsjö, Rajastrand, Västsjö, Risbäck, Storbäck, Brännåker, Långfors och Högland.

Tömningar blir fredagar ojämna veckor.

Uppdaterad den 1 september 2021