Lyssna Insia
Dorotea bibliotek sett utifrån en höstdag med klarblå himmel.

Folkbiblioteket - en självklar del i folkhälsoarbetet

Länsstyrelsen Västerbotten har intervjuat Karin Råghall, förste bibliotekarie vid Dorotea bibliotek, hur biblioteket arbetar med inkludering och bibliotekets roll för människors hälsa. Se intervjun här.

Kulturupplevelser och bildning kan ge människor nya perspektiv och insikter som bidrar till individuell utveckling och en känsla av sammanhang. Här spelar biblioteken en viktig roll. Folkbiblioteken fungerar som öppna rum i samhället där människor kan mötas, läsa, lära sig nya saker och bli sedda utan att bli bedömda. Biblioteken kan därigenom bidra med viktiga friskfaktorer och på så vis utgöra ett viktigt inslag i det lokala hälsofrämjande arbetet. I Dorotea har biblioteket anpassat verksamheten till dem som bor i kommunen. Samtidigt utmanar biblioteket normer för att bidra till ökad jämlikhet och delaktighet i samhället. Hör bibliotekarie Karin Råghall berätta om Dorotea biblioteks arbete med inkludering och bibliotekets roll för människors hälsa.

Klicka här för att se intervjun med Karin Råghall på YouTube.

Uppdaterad den 24 november 2020