Lyssna Insia

Fortsatt kapacitetsbrist hos AC-net

Just nu upplever många kunder problem med sitt internet. Problemen beror på en kapacitetsbrist i AC-nets nät och utrustning. AC-net arbetar hårt för att lösa problemet.

Anledningen till kapacitetsbristen är att bredbandsanvändandet har "exploderat", inte enbart i Dorotea utan i samtliga stadsnät som ansluter till AC-net. En trolig anledning till att bredbandsanvändandet ökat så enormt är att vi på grund av rådande situation med covid-19 är bundna till att vara hemma så mycket som möjligt, arbeta hemifrån och undvika sociala sammanhang. Det innebär att vi i använder internets tjänster i mycket högre utsträckning både privat, i tjänsten och i undervisningssyfte.

Det är naturligtvis mycket olyckligt från flera synvinklar. AC-net arbetar hårt för att lösa problemet och vi hoppas att de kommer fram till en hållbar lösning inom rimlig tid.

 

Uppdaterad den 29 december 2020

DoroNet - Stadsnätsenheten

Växel: 0942 - 140 00 
Fax: 0942 - 140 01
bredband@dorotea.se
tv@dorotea.se

Postadress
Dorotea kommun
917 81 Dorotea

Besöksadress
Storgatan 42