Fortsatt provtagning för covid-19 efter den 1 november

Detta gäller inom vården och omsorgen.

De rutiner som finns för provtagning gällande covid-19 inom vård- och omsorg kommer inte att påverkas av Folkhälsomyndighetens förändrade rekommendationer till allmänheten som träder i kraft den 1 november. Vård- och omsorgspersonal i Västerbotten ska även i fortsättningen provta sig för covid-19 om man har symtom. Detta gäller även om man är fullvaccinerad. Ingen förändring sker heller vad gäller utlämningsställen för provtagningsmaterial. 

Provtagning gäller som tidigare för:  

  • Vård- och omsorgspersonal som rest utanför Norden. 
  • Vårdtagare med symtom inom kommunal vård och omsorg samt stöd och service.
  • Vårdtagare som ingår i smittspårning

Patienter provtas som tidigare enligt uppsatt rutin.

 

Uppdaterad den 25 oktober 2021