Från första januari 2022 blir returpapper ett kommunalt ansvar

Regeringen beslutade i december 2020 att producentansvaret för returpapper ska upphöra och i stället bli ett kommunalt ansvar.

Från och med årsskiftet till 2022 är det kommunen som kommer att se till att ditt returpapper samlas in och återvinns på bästa sätt. Nu när det som kallas för producentansvar av returpapper tas bort och blir ett kommunalt ansvar kommer returpapper att klassas som kommunalt avfall.

Vad innebär detta för dig?

För dig som återvinner ditt returpapper idag blir det ingen skillnad – du lämnar ditt returpapper i anslutning till den plats där returpapper tidigare samlas in, på återvinningsstationen eller på en återvinningscentral.

Producentansvar betyder att det är FTI (förpackning och tidningsinsamlingen), som på uppdrag av pressretur för närvarande har ansvar för att samla in och återvinna returpappret samt stå för kostnaden för detta. Då försäljningen av papperstidningar går ner för varje dag som går vill regeringen underlätta för tidningsbranschen genom att avskaffa producentansvaret och lägga detta ansvar på kommunerna. När det blir ett kommunalt ansvar 2022-01-01 innebär det att kostnader för returpappershanteringen i stället kommer att finansieras via vår avfallstaxa.

Returpapper är: dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, skrivarpapper, ritpapper, pocketböcker och kvitton.

Tänk på att ta bort plastomslag

Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen, liksom inbundna böcker som inte kan lämnas till återanvändning, omslagspapper läggs bland pappersförpackningar.

Återvinning är energismart

Återvinnare är goda planetskötare: Om du återvinner din dagstidning spar du energi som räcker för att brygga 38 koppar kaffe.

Uppdaterad den 26 november 2021

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se