Lyssna Insia

Granskningsutställning detaljplan Dorotea, del av Borga 7:45

Detaljplan för del av Borga 7:45 ligger nu ute för granskning.

Granskningstiden är 14 dagar och pågår mellan 17 februari till 2 mars.

Tillhörande handlingar och information finns här.

Uppdaterad den 13 februari 2020

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant