Lyssna Insia

Gymnasieelever - kom ihåg att söka inackorderingstillägg eller busskort inför läsåret 20/21

Observera att läser du vid en kommunal gymnasieskola görs ansökan för inackorderingstillägg eller busskort ett läsår i taget. Du behöver därför göra en ny ansökan inför läsåret 20/21. Ansökan ska vara hos kommunen senast 7 augusti.

Länk till e-tjänster och blanketter, https://sjalvservice.dorotea.se/

Läser du vid en fristående gymnasieskola hänvisas du till CSN.

Vid frågor kontakta

Matilda Markusson
Studie- och yrkesvägledare
072- 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se

Uppdaterad den 12 juni 2020

Studie & Yrkesvägledare

Matilda Markusson
Telefon: 072 248 30 29
matilda.markusson@dorotea.se