Lyssna Insia

Handelsbankens kontor i Dorotea

Kommunledningen har haft möte med Handelsbanken om stängningen av kontoret i Dorotea.

Handelsbanken har aviserat att de kommer stänga kontoret i Dorotea under våren. Med anledning av detta tog kommunledningen initiativ till ett möte med Länschefen för Handelsbanken Västerbotten, Peter Hansi. Under mötet framförde våra kommunalråd Greger Lindqvist och Nicke Grahn och kommunchefen Olli Joenväärä synpunkter och frågor om bland annat följande:

  • Hur säkerställer Handelsbanken att de kunder som inte gör bankärenden på nätet inte drabbas av nedstängningen av det fysiska kontoret?
  • Hur säkerställer Handelsbanken att de även på sikt kommer fortsätta ha kännedom om de lokala förhållanden som råder för till exempel vårt näringsliv?

Handelsbanken utlovade särskilda informationsinsatser riktade till kundgruppen som inte gör bankärenden på nätet. Banken sade även att den lokala marknaden är fortsatt viktig för dem, och enligt länschefen kommer servicen till näringslivet inte försämras.

Uppdaterad den 22 februari 2021