Lyssna Insia

Hela hushållet ska stanna hemma om någon är smittad

Region Västerbotten har kommit med en ny rekommendation.

Den nya rekommendationen lyder att alla i hushållet ska stanna hemma, oavsett ålder. Ingen ska gå till arbete, skola eller förskola utan alla ska hålla sig helt isolerade från andra människor. Grundregeln är att alla ska stanna hemma i sju dagar från det datum då den sjuka personen provtogs. Om någon fler i familjen blir sjuk i symtom som kan vara covid-19, rekommenderar vården att även den personen låter provta sig. 

Det har tidigare funnits en rekommendation för hushåll där någon smittats av covid-19. Den rekommendationen gick ut på att personer i hushållet skulle stanna hemma om de var i gymnasieåldern eller äldre. Detta har alltså nu skärpts till att gälla alla personer i hushållet. 

 

Uppdaterad den 17 november 2020