Hjärtespråk

Sverige har fem erkända nationella minoriteter: samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar. Vad betyder det egna hjärtespråket och hur används det? Här får du möta några personer som berättar om sina liv och relationen till sina #hjärtespråk på sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska.

Universitets- och högskolerådet (UHR) vill bidra till att hålla de nationella minoritetsspråken levande och inspirera till att läsa dessa språk på universitet och högskola. Under hösten 2016 har UHR producerat fem kortfilmer (2-3 min långa) för sociala medier på följande språk:      

  • Sydsamiska
  • Lulesamiska
  • Nordsamiska
  • Meänkieli
  • Finska

Under 2017 hoppas de kunna producera nya filmer på fler minoritetsspråk. De startade filmlanseringen på samernas nationaldag, måndagen den 6 februari med film på sydsamiska. Därefter lanserar de film på lulesamiska onsdagen den 8 februari och film på nordsamiska fredagen den 10 februari. Tisdagen den 14 februari lanserades filmen på meänkieli. På Sverigefinnarnas dag, fredagen den 24 februari, lanserade de filmen på finska.

Filmerna lanserar vi under #hjärtespråk 

 

 

 

 

Uppdaterad den 21 mars 2017

Saemien reeremedavje - Samiskt förvaltningsområde

Saemien Iktedäjja - Samisk Samordnare
Sanna-Lisa Streuka

Telefovne/Telefon:
0942 - 141 71

Mobijletelefovne/Mobil:
070 211 94 65

E-påste/E-post: sanna-lisa.streuka@dorotea.se