Lyssna Insia

Högstadiet på Strandenskolan återgår till vanlig undervisning

Eleverna i årskurs 7-9 återgår till undervisning på skolan idag. I Dorotea kommun och de kringliggande kommunerna är smittspridningen för närvarande mycket låg, även om det snabbt kan ändras. Inom skolan behöver vi dessutom se till fler aspekter än enbart smittrisk. Till exempel är det viktigt att fånga upp de elever som har haft svårt med fjärrundervisning och att stötta årskurs 9 i deras stundande gymnasieval. Fortsatt kommer vi att följa utvecklingen noggrant och fatta de beslut som situationen kräver. Om behovet uppstår är vi beredda att snabbt övergå till fjärrundervisning igen.

På Folkhälsomyndighetens webbplats ser du den senaste smittostatistiken för varje kommun.

Uppdaterad den 15 februari 2021