Lyssna Insia

Information från biblioteket

Dorotea bibliotek har fortsatt öppet men vi genomför flera förändringar för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta allmänna råd för Västerbotten. För att bromsa smittan krävs att vi alla tar vårt ansvar.

Dorotea bibliotek har fortsatt öppet eftersom vi bedömer att biblioteket har en samhällsviktig funktion. Bland annat vad gäller att tillhandahålla information, internet och datorer.

Biblioteket erbjuder:

  • Hemleverans av böcker till dig som inte kan eller vill besöka biblioteket.
  • Mejla eller ring in din beställning och hämta böcker utanför entrén. Använd gärna denna service eftersom det bidrar till minskad risk för smittspridning!
  • Digitala böcker, ljudböcker och film som du kan ta del av hemifrån.

Du når oss på biblioteket@dorotea.se och 0942-140 78.

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att du som besöker biblioteket:

  • Inte vistas i biblioteket längre än nödvändigt.
  • Håller avstånd till andra i biblioteket och tidningshörnan.
  • Använder handsprit (tillhandahålls av biblioteket).

Våra programpunkter flyttar online eller ställs in. Se kalendern för info om specifika arrangemang

Vid längre sjukfrånvaro hos större delen av personalen blir vi tvungna att stänga biblioteket för besökare, men så länge en av oss finns på plats kommer vi att leverera service. 

Uppdaterad den 12 november 2020