Lyssna Insia

Information från Dorotea kommun – Budget 2019

Vi i Dorotea kommun har en ambition att öka kommunikationen med våra medborgare. Vi vill ta vara på goda idéer från invånarna och utveckla dem vidare för att skapa ett samhälle där fler vill bo och verka. För att uppnå detta kommer vi börja informera mer om den verksamhet vi bedriver.

Det här går pengarna till

Varje hundralapp som kommunen får in i skatt fördelas så här:

 

Investeringsplan 2019-2022
I investeringsplanen som kommunfullmäktige antagit läggs stor fokus på att rusta upp vattenledningsnätet för att förebygga framtida vattenläckor. Exempel på andra investeringar som beslutats är ökat fastighetsunderhåll, fler datorer och surfplattor till undervisningen i skola samt förskola, och en ny sarg till ishockeyplanen bakom medborgarhuset.

Ekonomiska förutsättningar
Det blir allt svårare för kommunerna i Sverige att bedriva sin verksamhet på grund av ökande välfärdsbehov, svårigheter att rekrytera personal samt sjunkande skatteintäkter. För att möta dessa utmaningar krävs att vi samarbetar och drar nytta av de nya tekniska lösningarna som finns.

Om du har frågor, tankar eller idéer du vill dela med dig av så är du väldigt välkommen att kontakta oss på info@dorotea.se

Uppdaterad den 8 februari 2019

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
Fax: 0942 - 140 01
info@dorotea.se