Lyssna Insia

Kultur- och utbildningsnämnden informerar

Neddragning av drift skidspår i Borgafjäll

Utifrån hänsyn till kultur-, fritids- och utbildningsfrågor beslutade Kultur- och utbildningsnämnden 2018-10-29 att dra in på drift av elljus- samt skidspår i Borgafjäll. Detta utifrån:

  • Att Dorotea kommun befinner sig i en kritisk situation gällande ekonomin.
  • Att närliggande kommuner inte sköter drift av skidspår i sina fjällregioner.

Kultur- och utbildningsnämnden har istället valt att revidera och lägga ett förslag till kommunfullmäktige på nya bidragsnormer. Här föreslås bland annat att:

  • Öka anläggningsbidraget för elljus- samt skidspår.
  • Öka budget för samtliga föreningsbidrag.
  • Återinföra kulturbidraget.

Detta för att stimulera och stödja ideella kultur- och fritidsföreningar i deras arbete för att främja föreningslivets mångfald i hela kommunen. Detta förutsätter beslut av kommunfullmäktige.

2018-10-31

Kultur- och utbildningsnämnden

Uppdaterad den 31 oktober 2018