Lyssna Insia

Information gällande fritidsgård

Öppnandet av en tillfällig fritidsgård skjuts på för att minska smittspridningen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-17 beslutades att avsätta 50 000kr till att öppna en tillfällig fritidsgård i Strandenskolans caféteria. De senaste veckorna har arbetet ägnats åt att lösa personalfrågan varpå öppnandet har blivit fördröjt. I och med coronaviruset (covid-19) har vi beslutat att skjuta på öppnandet av fritidsgården för att förebygga smittspridning, men vi planerar att öppna så fort tillfälle ges. Under tiden arbetar vi vidare med att lämna ett förslag på en permanent lösning till kommunstyrelsen i maj.

Vid frågor kontakta Linnea Johansson, kultur- och fritidschef: 0942-14070, eller Thommy Persson, BRÅ-samordnare: 070-5085644.

 

 

 

 

Uppdaterad den 25 mars 2020

Föreningar och föreningsliv

Fritid- och föreningar
Linnea Johansson
Telefon: 0942 - 140 70
linnea.johansson@dorotea.se

Bidragsansökningar
Dorotea kommun
Medborgarhuset
917 81 DOROTEA

Besöksadress
Byvägen 5
917 32 Dorotea
_____________________________

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
info@dorotea.se