Lyssna Insia

Information gällande sjöslingan

Här kan du läsa mer om hur det går med projektet Sjöslingan, hur elljusspåret fungerar och ishockeyplanen!

Stig runt sjön

Själva stigen runt sjön kommer att färdigställas med ett bärlager samt rensning av kvistar med mera först nästa sommar. Detta på grund av att de sättningar som blir under vintern måste väntas in. Innan skidspår prepareras kommer de värsta ojämnheterna fixas till och stubbarna att tas bort. Till våren kommer de sista stolparna att sättas upp vid spångningen innan Klövervägen.

Elljusspår

Elljusspåret runt Bergvattensjön tänds vid mörkrets inbrott på kvällarna och släcks klockan 22.00. På morgonen tänds belysningen klockan 06.00 och släcks när det ljusnar.

Ishockeyplan

Som det tidigare informerats om har ishockeyrinken plockats bort på grund av ett väldigt dåligt skick. Pengar till en ny har äskats. Om det blir en ny och hur den utformas går inte att säga, förutom att storleken på isen blir ca 20*40m. Självklart kommer is att spolas även i vinter och planen kommer att skottas som tidigare (veckodagar). Inramningen av isen blir dels nät som satts upp och kommer att sättas upp, samt snövallar. Möjligheten att använda den yta som ej blir spolad till en parkering är varken utredd eller beslutad om.

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att ringa!

Linnea Johansson

Tf. Kultur – och fritidschef

0942-14070

Uppdaterad den 18 oktober 2018