Information med anledning av kriget i Ukraina

Med anledning av Rysslands attacker på Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i Europa vill Dorotea kommun uppmana alla medborgare att behålla lugnet. I tider av ovisshet dyker dock flera frågor upp och vi hoppas kunna besvara några av dem här.

Skyddsrum

I Dorotea kommun finns inga moderna skyddsrum och Myndigheten för kris och beredskap (MSB) uppmanar att människor istället söker sig till något annat skyddande ställe, till exempel en källare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB har mycket bra information om skyddsrum och om vad du själv ska göra för att vara bättre rustad för att klara svåra samhällspåfrestningar.

Länk till MSB:s information om skyddsrum

Hesa Fredrik - VMA

Antalet larmtutor (Hesa Fredrik) har minskat i antal under fredstid och befolkningen i Dorotea kommun NÅS INTE av detta larm. Därför uppmanas alla kommunmedborgare att hålla sig informerade om viktiga meddelanden till allmänheten via radio och TV.

Din egen krisförberedelse

MSB har samlat information i en broschyr om hur du bättre kan förbereda dig för allvarliga olyckor, extrema väder, it-attacker och militära konflikter. Broschyren finns på flera olika språk och kan ladda ned via länken nedan.

Länk till broschyren Om krisen eller kriget kommer

Försvarsmaktens närvaro i samhället

Den närmaste framtiden kommer Försvarsmakten och andra delar av totalförsvaret att synas på olika ställen i samhället.  Lägg inte ut information på till exempel sociala medier om  du möter försvarets soldater, fordon, fartyg eller flygplan. Det gäller både text, bild och film. Om du vill veta mer om vad Försvarsmakten gör, gå in på forsvarsmakten.se

Länk till Försvarsmaktens hemsida

Rysk desinformation

Det sprids för närvarande rysk propaganda bland olika medier om attackerna i Ukraina med syfte att påverka opinionen i Sverige. Det är därför viktigt att alla tar eget källkritiska ansvar och endast hämtar information om kriget från tillförlitliga medier. Var uppmärksam på felaktig information och tänk på att inte sprida den vidare! På krisinformation.se finns samlad och bekräftad information från myndigheter och organisationer. Testa gärna din källkritiska förmåga via denna länk:

Länk till Nyhetsvärderarens självtest

Vill du läsa vidare om rysk desinformation hänvisar vi till länken nedan, vars innehåll dock är på engelska.

Länk till EU vs DISINFORMATION

I tider av svåra samhällspåfrestningar måste vi alla hjälpas åt. Tillsammans klarar vi det!

Uppdaterad den 14 november 2022

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
E-post: info@dorotea.se