Lyssna

Information om brandrisk

Det råder fortsatt stor brandrisk i Dorotea kommun och stora delar av Västerbotten. Vi avvaktar dock med att införa eldningsförbud i Dorotea om inte Länsstyrelsen utfärdar eldningsförbud. Däremot avråder vi starkt från att elda utomhus och då menas även korvgrillning, engångsgrillar och andra trivseleldar. Ska man grilla ska man använda iordningställda grillplatser där elden (kolet) inte är placerad direkt mot marken.

Länsstyrelsen i Jämtland-Härjedalen har den 2 juli utfärdat eldningsförbud för hela länet och det råder tills vidare. Dorotea kommun gränsar mot Jämtland och vi har i stort sett samma typ av markbeskaffenhet.

Om det inte kommer stora mängder regn kommer brandrisken att öka samtidigt som spridningshastigheten ökar både på grund av det torra och varma vädret och den stundtals kraftiga vinden. Vi följer brand- och spridningsrisken kontinuerligt och står beredda att utfärda eldningsförbud. Eldningsförbud kommer att meddelas på kommunens hemsida.

Brott mot eldningsförbud regleras bland annat i Lagen om skydd mot olyckor 10 kap 3 § eller i Brottsbalken.

Två faktorer avgör brandrisken

  • Skogsbrandrisk antändning (HBV-index)
  • Skogsbrandrisk spridning (FWI-index)

Följ gärna utvecklingen här

FWI-index
http://wpt-msb.smhi.se/products/msb/open/fwi_index/#zoom=7,e=644096.0002773746,n=7068160.00000331

HBV-index
http://wpt-msb.smhi.se/products/msb/open/hbv_index/#zoom=7,e=620032.0000868207,n=7124480.000000163

SMHI
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/brandriskprognoser-1.4821

Uppdaterad den 5 juli 2018

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se