Lyssna Insia

Information om Coronavirus covid-19 2020-03-09

Det är en stor medierapportering kring Coronavirus covid-19 just nu, av förklarliga skäl. Tyvärr är inte all rapportering samstämmig, vilket ofta leder till osäkerhet och onödig oro. Här följer en samlad information kring coronaviruset och vart man kan hitta tillförlitlig information.

Länets myndigheter tar ett gemensamt ansvar, samverkar och följer händelseutvecklingen kontinuerligt. Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för att upptäcka fall i Sverige är mycket hög. Risken för allmän spridning i Sverige är måttlig.

Du kan läsa mer om coronaviruset, covid-19, och få svar på vanliga frågor om det pågående utbrottet på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Telefonnummer 113 13

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset.

När behöver jag kontakta vården?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller luftvägsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Sydkorea, Iran, norra Italien eller annat område där nya coronaviruset sprids.
  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.
  • Ta del av information och följ rekommendationer från ansvariga myndigheter

Folkhälsomyndigheten har det nationella ansvaret för smittskyddsfrågor, https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Folkhälsomyndighetens samlade information om covid-19

Hos Folkhälsomyndigheten finns information om bland annat

  • Riskbedömning
  • Informationsmaterial till resenärer (på olika språk), till skolor och förskolor, God handhygien – affisch för utskrift (ska komma på flera språk)
  • Reserekommendationer från UD
  • Frågor & svar
  • 113 13 Nationellt informationsnummer, svarar på allmänna frågor om covid-19.
  • Övriga informationssidor

UD:s reseinformation.

EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control), om spridningen av covid-19

Arbetsmiljöverkets information till arbetsgivare

Krisinformation.se förmedlar samlad information från myndigheter.

Som alltid så gäller det att det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Uppdaterad den 12 mars 2020

Dorotea kommun

Dorotea kommun
917 81  DOROTEA

Telefon: 0942 - 140 00 (växel)
E-post: info@dorotea.se